top of page

Heeft u iedere maand te weinig geld over voor de vaste lasten en zijn er geen grote schulden? Dan is budgetbeheer iets voor u.


    •    Met u zorgen wij voor doorbetaling van de vaste lasten
    •    U houdt inzicht in uw inkomsten en uitgaven
    •    Voorkomen van schulden
    •    Online inzage in uw dossier

Budget Beheer

bottom of page