top of page

Waar kunnen wij u mee helpen?

Bewindvoering, Budgetbeheer, Budget Coaching 

  & Ouderen Administratie

Werkzaamheden die u bij bewindvoering kan verwachten :

 • Verzorgen van de aanvraag bij de rechtbank

 • Plan van Aanpak maken

 • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan

 • Declaratie ziektekosten

 • Verzorgen van de aanvraag "Toeslagen" bij de Belastingdienst

 • Aanvragen van Bijzondere Bijstand en het verzoeken van Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

 • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte Box 1

 • Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast

 • Melden bij een schuldhulpverlening / schuldsanering

 • Telefonisch spreekuur contact (binnen redelijke grenzen)

 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling

 • Besluit tot verkoop activa (huis boot auto)

 • Het opstellen van de opgaaf van vermogen bij de aanvang van het bewind en het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

Werkzaamheden die u bij budgetbeheer  kan verwachten:

 • Met u zorgen wij voor doorbetaling van de vaste lasten

 • U houdt inzicht in uw inkomsten en uitgaven

 • Voorkomen van schulden

 • Online inzage in uw dossier

Werkzaamheden die u bij  budget coaching kan 

verwachten:

 • Post opruimen

 • Ordenen administratie

 • Opzetten huishoudbudget

 • Opstellen maandoverzicht van budget

 • Financiële fitheid

Ouderen Administratie: Wat kunnen wij voor u doen als senior bent?

 • Inlichting geven over wat u wel en niet kunt aanvragen als senior;

 • Administratie opruimen & overzicht krijgen. 

bottom of page