top of page
Tarieven bewindvoering en budgetbeheer 2024

Onderstaande tarieven zijn bepaald door het LOVCK en gelden voor 2024. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

1 persoonshuishouden:                                                                            meerpersoonstarieven:

Intake

Maandelijkse vergoeding standaard bewind

Maandelijkse vergoeding schuldenbewind

Eenmalige kosten beeindiging

Verkoop of ontruiming

PGB beheer

746,57 

€ 132,19

€ 171,01

€ 280,72

€ 465,85

€ 699,38

Intake gezin

Maandelijkse vergoeding standaardbewind

Maandelijkse vergoeding schuldenbewind*

Maandelijkse vergoeding schuldenbewind**

Eenmalige kosten beeindinging

Verkoop of ontruiming

PGB beheer

€  895,40

€  158,51

€  181,90

€  205,10

€  336,38

€  465,85

€  699,38

* samenwonend/ getrouwd/ huwelijkse voorwaarden waarvan één persoon met problematische schulden

** samenwonend/ getrouwd/ huwelijkse voorwaarden beide met problematische schulden

Tarief

 

Onze werkzaamheden kosten geld. Hiervoor zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid vaste tarieven opgesteld. Hier moeten wij ons aan houden. We kunnen niet zomaar hogere kosten in rekening brengen. De kosten die wij in rekening brengen zijn: intake kosten en de maandelijkse kosten.

Deze kosten moet je zelf betalen. Als je een laag inkomen hebt dan vragen wij voor jou de bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Wij zullen niet direct de intake kosten van je rekening incasseren bij het begin van het bewind mocht hier het geld niet voor zijn. Wij wachten vaak tot de bijzondere bijstand is toegekend. En als deze wordt afgewezen, dan kijken we of je het in delen kan betalen. Het moet niet zo zijn dat er geen geld meer is om andere lasten te betalen. De maandelijkse kosten brengen we vaak wel aan het einde van de maand in rekening. Je kunt hier ons altijd meer over vragen als dingen onduidelijk zijn.

Bijkomende kosten

De kosten van de bankrekening(en) voor bijvoorbeeld de pin pas, betaalopdrachten e.d. zijn voor rekening van de cliënt. Als tot het bewind ook een PGB bankrekening behoort dan drukken de kosten van die rekening op het PGB budget zelf.

Voor werkzaamheden die niet tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder behoren rekenen wij een uurtarief van 93,29 (incl. BTW) of € 77,10 (excl. BTW)

. Voor deze werkzaamheden dient vooraf een machtiging aan de kantonrechter te worden gevraagd.

Bijzondere bijstand

Voor mensen die daarvoor in aanmerking komen vragen wij bijzondere bijstand aan. Dit betreft de opstart kosten en de maandelijkse kosten van het bewind.

Per gemeente gelden normen

U kunt vooraf zelf al bij uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand.

Gravitas

 Wat kosten onze diensten:  

bottom of page